Základní popis rychlostní poláry
V případě kladné či žáporné odchylky od optimální rychlosti klouzání se zhorší klouzavost padáku. Tuto skutečnost lze využít zejména během rozpočtu na přistání namísto zatáček "S" či přízemních wingoverů. POZOR ale na hranici minimální rychlosti padáku!
Pamatujte, že zem je stále velmi blízko. Při pohledu na poláru je patrné, že létání na malých rychlostech s výjimkou vzletu a závěrečné fáze  přistání je naprosto zbytečný hazard!