Základní informace o rychlostní poláře
Klíčová otázka, kterou je nutno si položit zní: Za jakých okolností dosáhneme nejlepší klouzavost? Klouzavost jako desetinné číslo většinou najdeme v tabulkách technických parametrů a tím v nás mimoděk vzbuzuje dojem, že se jedná o exaktní údaj. Klouzavost paraglidu však závisí na mnoha okolnostech, jako je hmotnost pilota, odpor soustavy padák + pilot v sedačce a v neposlední řadě rychlost letu.
Asi každý pilot si na vlastní kůži vyzkoušel zhoršení klouzavosti při sešlápnutí plného speedu a má přibližnou představu, jak asi vypadá obecná rychlostní polára (tedy průběh opadání a tedy i klouzavosti v závislosti na dopředné rychlosti) padákového kluzáku. Jen někteří ale mají představu o tom, jaké rozdíly v rychlostní poláře mohou být mezi padáky různých výkonnostních kategorií a mnohdy i v rámci přímých konkurentů  v jedné kategorii. To co výrobci udávají jako klouzavost, je klouzavost maximální - co se ale už většinou nedozvíme je to, při jaké rychlosti ji dosáhneme a hlavně, o kolik se bude zejména  na vyšších rychlostech horšit. Obecně platí, že většina rekreačních kluzáků dosahuje nejvyšší klouzavosti blízko trim speed a na speedu se klouzavost více či méně horší. Výkonné a obzvláště  závodní kluzáky nedisponují pouze vysokou maximální klouzavostí, ale především si dokážou udržet vynikající klouzavost i na vyšších rychlostech. A tady se takříkajíc láme chleba – můžeme mít  2 padákové kluzáky, které se stejným pilotem/sedačkou dosahují stejné maximální klouzavosti. Nicméně u jednoho při nižší trim speed 36 km/h a pak již klesá a u druhého při trim speed 39 km/h a až do 48 km/h poklesne jen velmi mírně. V reálné situaci, při přeskoku na speedu při rychlosti 48 km/h poletí první kluzák se znatelně horší klouzavostí (a bude potřebovat 2/3 sešlápnutí speedu)  než druhý kluzák s lepší polárou, jehož pilotovi bude stačit půlka rozsahu speedsystému.

Převzato (a mírně upraveno) z www.pgweb.cz / Jakub Havel

Rychlostní polára z aerodynamického hlediska se vždy vztahuje vůči okolnímu prostředí a "vítr nemá na rychlostní poláru žádný vliv". Proudění vzduchu ovlivní rychlost pohybu padáku vůči zemi a tím ovlivní jeho dolet - rychlostní polára se však vůči okolnímu prostředí nemění. Stejně tak na rychlostní poláru nemá vliv let ve stoupavém či klesavém proudu. Vhodně zvolenou rychlostí letu však můžeme okolní vlivy prostředí částečně eliminovat či naopak využít v náš prospěch. K tomu je ale nutné znát základy aerodynamiky letu a rychlostní poláru našeho kluzáku.